English | Mongolian
   Нүүр хуудас
   Танилцуулга
         Бидний тухай
        Эрхэм зорилго
   Үйлчилгээ
   Хэрэглэгчийн булан
   Холбоо барих
   Мэдээ мэдээлэл
LAST NEWS
Бидний эрхэм зорилго

Эрдэмнэт Сүлжээний төв нь Монгол улсын боловсрол, соёл шинжлэх ухааны байгууллагуудын нэгдсэн сүлжээ байгуулж, интернетийн үйлчилгээ явуулах замаар боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан техник, үйлдвэрлэлийг орчин үеийн мэдээллээр ханган сургалт, үйлдвэрлэл, эрдэм шинжилгээний ажлын чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх үндсэн зорилготой.

Copyright © 2005 ErdemNet ISP. All rights reserved. Developed by SolidSystems LLC