English | Mongolian
   Нүүр хуудас
   Танилцуулга
   Үйлчилгээ
   Хэрэглэгчийн булан
   Холбоо барих
   Мэдээ мэдээлэл
LAST NEWS
Үйлчилгээ


Үндсэн үйлчилгээнүүд:

 • Интернетийн холболт

 • Вэб байрлуулах үйлчилгээ
 • Имэйлийн үйлчилгээ
 • Домэйн нэрийн үйлчилгээ (Боловсрол соёл шинжлэх ухааны салбарын 150 гаруй байгууллагуудын интернет дэх домэйн нэрийн бүртгэлийг EDU.MN зонд үнэ төлбөргүй хийж үйлчилж байна)
 • Дотоод сүлжээ суурилуулах үйлчилгээ
 • Сүлжээний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
 • Компьютерын сүлжээ, серверийн удирдлага зэрэг чиглэлээр зөвлөлгөө өгөх

Манай үйлчилгээний давуу талууд:

 • Хэрэглэгчид интернетийн ашиглалтаа харж хянах боломжоор хангагдах бөгөөд төлбөрийг зөвхөн бодит ашиглалтандаа тулгуурлан хийх боломжтой.
 • Байнгын холболт бүхий томоохон хэрэглэгчид өөрийн төлөөллөө Эрдэмнэт сүлжээний төвийн удирдах зөвлөлд гишүүнээр оруулах ингэснээр тус төвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, үйл ажиллагааг удирдахад оролцох боломжтой болно.
 • Хэрэглэгчдэд шаардлагатай, бодит IP хаягийг нэмэлт төлбөргүйгээр ашиглуулах
 • Утасгүй холболтоор интернетийн үйлчилгээ авах хэрэглэгчдэд холболтын төхөөрөмж, антен  зэргийг худалдан авах, түрээслэн ашиглах зэрэгтэй холбоотой зардал гарахгүй.
 •  Хэрэглэгчид өөрийн дотоод сүлжээний дизайн болон кабельчлал, WEB, MAIL серверүүдийн программ хангамж суулгах, тохируулга хийхтэй холбоотой асуудлаар үнэ төлбөргүй зөвлөлгөө, туслалцаа авах боломжтой.
 • Сүлжээ удирдахтай холбоотой богино хугацааны сургалт семинарт 1-2 төлөөлөгчийг үнэ төлбөргүй хамруулах.
 • Төлбөр хамгийн хямд
Copyright © 2005 ErdemNet ISP. All rights reserved. Developed by SolidSystems LLC